คุกกี้คืออะไร ?

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เรา") ใช้คุกกี้เพื่อจะทราบความสนใจในการใช้งานของท่าน (“ท่าน”) และส่วนที่นิยมของเว็บไซต์เรา คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ประกอบด้วยส่วนของข้อมูลที่ถูกเก็บบันทึกไว้ในเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ และบริการของเราได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ของคุกกี้

เพื่อที่เราจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นที่ดีขึ้นและตรงความต้องการของท่านได้ ตัวอย่างเช่น คุกกี้สามารถจดจำข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้การใช้งานเว็ปไซต์ของเราสะดวกยิ่งขึ้น คุกกี้ยังสามารถช่วยจดจำข้อมูลด้านการเตือนของราคาเหรียญ คู่มือการใช้งาน และ ข่าวสารโฆษณา แคมเปญล่าสุดของเรา

การใช้งานคุกกี้

ประเภทของคุกกี้ที่เราใช้ในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงรายการ ดังต่อไปนี้

คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็น
คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยท่านให้ใช้บริการเราได้

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถจดจำ และนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้เราทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของผู้ใช้ และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์
คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำตัวท่านเมื่อท่านกลับมาใช้งานเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาสำหรับท่าน ปรับให้เว็บไซต์ของเราตอบสนองความต้องการใช้งานของท่าน รวมถึงจดจำการตั้งค่าของท่าน อาทิ ภาษา หรือภูมิภาค หรือขนาดของตัวอักษรที่ท่านเลือกใช้ในการใช้งานในเว็บไซต์

การตั้งค่าคุกกี้
ท่านสามารถบล็อกการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการดังกล่าว โปรดเลือกหัวข้อ “ความช่วยเหลือ” ในอินเตอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อศึกษาในรายละเอียดมากขึ้น หากผู้ใช้บริการใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละเบราว์เซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่านเอง ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ดังนี้

Internet Explorer : https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies

Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB

Mozilla Firefox : https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safari Desktop : https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari Mobile : https://support.apple.com/en-us/HT201265

Android browser : https://support.google.com/nexus/answer/54068?visit_id=637284515772371005-3491757126&hl=en&rd=1